Centrum wiedzy

Typ

Nazwa

Karta katalogowa

2245

Przenośny jednokanałowy miernik dźwięku klasy 1

2250

Przenośny jednokanałowy analizator poziomu dźwięku klasy 1

2250-W / 2270-W

Przenośny analizator drgań (pomiar drgań w jednej osi)

2255

Zaawansowany jednokanałowy miernik dźwięku klasy 1

2270

Przenośny dwukanałowy analizator akustyczny klasy 1

2735

Pomiarowy wzmacniacz mocy

2755

Wzmacniacz mocy

3207

Stukacz wzorcowy

3451

Kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku

3629

System kalibracji przetworników drgań

3656A

System testowania silników helikopterowych Turbomeca

4204

Wzorcowe źródło mocy akustycznej

4226

Wieloczęstotliwościowy kalibrator akustyczny klasy 1 i LS

4228

Pistonfon

4229

Kalibrator hydrofonów

4231

Kalibrator akustyczny klasy 1 i LS

4290

Wzbudnik drgań dla wysokich częstotliwości

4292

OmniPower

4294

Przenośny kalibrator z wbudowanym akcelerometrem wzorcowym

4295

OmniSource

4295

OmniSource z adapterem Volume Velocity 4299

4297

Kalibrator dwumikrofonowej sondy natężenia dźwięku

4720

Nowe źródło dźwięku Echo Speech

4808

Wzbudnik kalibracyjny z magnesem stałym

4809

Wzbudnik kalibracyjny z magnesem stałym

5308

System kalibracji wtórnej akcelerometrów

5309

System kalibracji pierwotnej akcelerometrów

5310

System kalibracji wtórnej akcelerometrów (obciążenie udarowe)

5311

System kalibracji wtórnej akcelerometrów (wysoki poziom udaru)

7798

Source Path Contribution

9699

System kalibracji pierwotnej mikrofonów

9718

System kalibracji pierwotnej hydrofonów

9721

System kalibracji wtórnej mikrofonów

V8900

Nowa klasa chłodzonych powietrzem wbudników drgań

WQ-2347

Wzbudnik o dużym skoku