Zarządzanie hałasem w środowisku

  • Home
  • Zarządzanie hałasem w środowisku

ZARZĄDZANIE HAŁASEM W ŚRODOWISKU – MAPY HAŁASU

Hottinger Brüel & Kjær posiada wszechstronne doświadczenie w takich dziedzinach, jak pomiary akustyczne, obliczenia i raportowanie, mapy hałasu oraz prognozowanie rozprzestrzeniania się hałasu.
Zestaw rozwiązań do zarządzania hałasem w środowisku obejmuje miedzy innymi:

  • oprogramowanie Predictor-LimA typ 7810mapy hałasu

Zaawansowany pakiet oprogramowania tworzący mapy hałasu dla różnego typu źródeł, analiz środowiskowych, prognozowania.

  • oprogramowanie Predictor Analyst typ 7813

Służy do organizacji, gromadzenia, przeglądania, analizy i publikacji map hałasu o funkcjonalności podobnej do systemów GIS.

  • oprogramowanie Acoustic Determinator typ 7816

Narzędzie do obliczeń mocy akustycznej źródeł według norm ISO 8297 i ISO 3744 na podstawie pomiarów poziomu dźwięku.

Usługi monitorowania hałasu
Noise Sentinel typ 7871 jest opartą o subskrypcję usługi skierowanej na spełnienie wszystkich wymagań związanych z monitorowaniem hałasu. Noise Sentinel obejmuje zarządzanie terminalami monitorowania hałasu, zbieranie i przetwarzanie danych,
sporządzanie raportów w oparciu o odpowiednie normy.
Zakup tej usługi ma szereg korzyści w porównaniu do zakupu i eksploatacji własnego systemu monitorowania, na którego podstawie tworzone są mapy hałasu.

Rozwiązania sprzętowe
Hottinger Brüel & Kjær oferuje szereg terminali monitorowania hałasu dla systemów stacjonarnych, mobilnych i przenośnych, między innymi:

  • rodzina terminali typ 3639,
  • przenośny terminal monitorowania hałasu typ 3655,
  • mikrofon wszech-pogodowy typ 4952.