Oprogramowanie analizy danych

 • Home
 • Oprogramowanie analizy danych

Akwizycja danych

Platforma programowa BK Connect oferuje szereg rozwiązań do rejestracji danych czasowych, akwizycji danych w czasie rzeczywistym i zarządzania danymi.

Rejestracja danych

Rejestracja danych czasowych – zaawansowane oprogramowanie rejestracji danych na dysku twardym komputera z opcją równoczesnej analizy w czasie rzeczywistym.

Rejestrator LAN-XI Notar – niezależna jednostka z zasilaniem bateryjnym i rejestracja na karcie pamięci w maksymalnie 12 kanałach pomiarowych.

Zarządzanie danymi

 • Oprogramowanie obróbki plików czasowych.
 • Oprogramowanie zarządzania bazą wyników pomiarowych Data Manager.
 • Oprogramowanie przeglądania danych.

Analiza sygnałów

W ramach oprogramowania BK Connect są dostępne różne narzędzia obliczeniowe do analizy dźwięku i drgań.

Między innymi:

 • Analiza szerokopasmowa.
 • Analiza FFT.
 • Analiza CPB 1/n-oktawy.
 • Analiza rzędów, obwiedni i cepstrum.

Oprogramowanie akustyki

Oprogramowanie wykorzystujące dane akustyczne:

 • Identyfikacja źródeł dźwięku.
 • Obliczenia mocy akustycznej.
 • Testowanie własności akustycznych materiałów.
 • Pomiar hałasu pojazdów w przejeździe.
 • Testy elektroakustyczne.
 • Akustyka budowlana.
 • Jakość dźwięku.
 • Analiza dźwięku i drgań w funkcji kąta obrotu.

Analiza drgań

Diagnostyka maszyn wirujących.

Oprogramowanie diagnostyki maszyn zawiera podstawowe narzędzia przeznaczone do rozwiązywania problemów z eksploatacją maszyn wirujących.

Dynamika strukturalna

W ramach systemu BK Connect dostępne narzędzia do:

 • Analizy ODS (Operating Deflection Shapes)
 • Operacyjnej analizy modalnej (Operational Modal Analysis)
 • Klasycznej analizy modalnej (Classical Modal Analysis)