Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań

  • Home
  • Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań

Identyfikacja źródeł dźwięku i drgań ma kluczowe znaczenie dla projektowania wyrobów, diagnostyki czy też modyfikowania istniejących obiektów lub urządzeń.

O doborze metody pomiarowej decyduje między innymi zakres częstotliwości pomiarowych, charakter pola akustycznego, dziedzina pomiarów tzn. dźwięk lub drgania, rozmiar obiektu mierzonego, wymagana rozdzielczość pomiarowa i inne.

Poniżej przedstawiamy zestaw podstawowych aplikacji pomiarowych oferowanych przez naszą firmę: