Analizatory drgań

  • Home
  • Analizatory drgań

Drgania mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń maszyn, a w konsekwencji wypadków i katastrof. Czujniki drgań pozwalają na stałą kontrolę środowiska pracy oraz monitorowanie i zapisywanie danych przeznaczonych do późniejszych analiz. Czujniki drgań to akcelerometry, które wykorzystywane są do pomiaru drgań i wibracji. Zapewniają możliwość mierzenia i analizowania przyspieszenia liniowego i kątowego. Przyrządy do pomiaru drgań posiadają ważne funkcje, niezbędne w wielu systemach i urządzeniach znajdujących zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu i życia codziennego.

Pomiar drgań stosowany jest zazwyczaj w sytuacjach wymagających diagnostyki pracy maszyn czy też konstrukcji poddawanych dużym naprężeniom. Pomiar przyspieszenia statycznego pozwala wyznaczyć kąt odchylenia mierzonego obiektu od pionu, a także pomiar przyspieszenia dynamicznego występującego na skutek wibracji, wstrząsów czy ruchu.

Dlaczego czujniki drgań są tak istotne?

Pomiar i analiza poziomu wibracji (drgań o niskiej częstotliwości i małej amplitudzie) to podstawowe zadanie wielu urządzeń, podczas których pracy takie drgania mogą wystąpić. Ważne jest stworzenie odpowiedniego systemu pomiarowego i dobór czujnika wibracji. Czujniki drgań odpowiadają za prawidłowość działania całego systemu. Wybór odpowiedniego czujnika wibracji ma zatem ogromny wpływ na jakość wyników pomiarów.

Przyrządy do pomiaru drgań – Nasza oferta

Oferujemy najnowocześniejsze technologiczne czujniki przyspieszenia przystosowane do pracy w różnych warunkach. Nasze analizatory i czujniki drgań przeznaczone są do pomiaru przemieszczenia, prędkości lub przyspieszenia drgającego obiektu, dostarczając danych do oceny wpływu drgań na maszyny, budynki lub ciało ludzkie. Te czujniki przyspieszenia sprawdzające się w trudnych warunkach przemysłowych – także w kopalniach, elektrowniach, hutach i przemyśle maszynowym.

Przenośny analizator drgań typ 2250H

Zaawansowany, jednokanałowy analizator i wybrany czujnik drgań odpowiedni do celów kontroli jakości, badań i rozwoju produktów. Analizator umożliwia pomiar poziomu drgań w funkcji prędkości obrotowej przy użyciu laserowej sondy tachometrycznej.

System do pomiaru drgań silników typ 3656

Zaprojektowany do pomiaru drgań silników helikopterowych Turbomeca i dokonywania sprawdzenia poziomu drgań według podręcznika serwisowego producenta.