Analiza modalna

Maszyny i urządzenia pracujące na terenie różnych zakładów produkcyjnych, a także poza ich obszarem wymagają systematycznej diagnostyki. Dzięki niej zachowują długą sprawność i są bezpieczne dla otoczenia. Jedną z form takiej diagnostyki jest analiza modalna, przeprowadzania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych dostępnych w naszej firmie.

Analiza modalna – metoda diagnostyczna maszyn i urządzeń

Sprawność działania takich urządzeń jak: silniki, generatory elektryczne, wentylatory, turbiny i inne maszyny, których elementy pozostają w ciągłym ruchu, uzależniona jest od ich stabilności. Zagraża jej ciągłe wibrowanie. Na drgania narażone są też różnego rodzaju konstrukcje – na przykład mosty czy fundamenty budynków. Systematyczne diagnozowanie pozwala na sprawowanie kontroli nad wpływem drgań własnych na stabilność konstrukcji lub urządzenia.

Analiza modalna to technika wykorzystywana do takiego diagnozowania, która polega na dokonywaniu pomiarów własności dynamicznych obiektów. Na te własności składają się takie czynniki, jak częstość drgań własnych, postać drgań i wartości współczynników tłumienia.

Operacyjna analiza modalna – diagnozowanie dużych maszyn

Diagnostyka oparta na analizie modalnej może przyjmować różne formy. W przypadku obiektów o dużej masie i rozmiarach zastosowanie ma operacyjna analiza modalna, znana też jako eksploatacyjna. Pomiary dokonywane tą metodą oparte są na wykorzystaniu drgań maszyn i konstrukcji podczas ich pracy, a nie w wyniku ich sztucznego wzbudzania.

Operacyjna analiza modalna znajduje zastosowanie w przypadku takich maszyn i konstrukcji, których na czas badania nie można wyłączyć z eksploatacji.

Klasyczna analiza modalna – kontrola poprawności pracy urządzeń

Maszyny i urządzenia pracujące w halach produkcyjnych czy na placach budowy diagnozowane są nie w czasie rzeczywistej pracy, ale poprzez sztuczne pobudzanie drgań. Klasyczna analiza modalna wymaga zastosowania specjalnych wzbudników drgań, które znalazły się w ofercie naszej firmy.

Zarówno operacyjna, jak i klasyczna analiza modalna pozwala na monitorowanie poprawności pracy urządzeń z elementami w ruchu oraz w miarę szybkie wykrywanie nieprawidłowości. W efekcie możliwe jest zapobieganie poważnym awariom. Diagnostyka umożliwia też ograniczanie poziomu hałasu.