Analizatory widma

 • Home
 • Analizatory widma

Analizatory widma drgań

Diagnozowanie rodzaju i poziomu drgań, natężenia hałasu a także poznawanie charakterystyki urządzeń elektrycznych, często wymaga zastosowania specjalistycznych metod. Dzięki nim uzyskane informacje będą wiarygodną podstawą do przeprowadzenia właściwej analizy i planowania dalszych zmian.

Jednym z urządzeń dostarczających takich danych jest analizator widma, który bada i analizuje spektrum dźwięku i widmo drgań. Widmo akustyczne to rozkład natężenia składowych dźwięku w zależności od częstotliwości tych składowych. Widmo dźwięku to zgromadzone dane na temat amplitud dźwięku o określonych częstotliwościach, które są wykorzystywane do analizy poziomu drgań. Analizator widma akustycznego, jak nazwa wskazuje, dokonuje analizy widmowej dźwięku.

Cały proces polega na rozkładzie badanego dźwięku na składowe elementarne, a także określeniu amplitud czy też mocy tychże składowych. Analizator widma drgań akustycznego skutecznie pomaga przedstawić złożony sygnał dźwiękowy przy wykorzystaniu sumy wspomnianych sygnałów elementarnych, z których każdy ma swoją określoną częstotliwość, amplitudę i fazę.

Adres:

Aleje Jerozolimskie 181A, 02-222 Warszawa

Telefon:

+48 601 287 507
+48 605 550 056

E-mail:

biuro@jptvibro.pl
piotr.tadzik@jptvibro.pl
janusz.prusak@jptvibro.pl

Spektrum dźwięku, czyli widmo akustyczne – wykorzystywane urządzenia

W naszej ofercie znajdują się urządzenia służące do zaawansowanych i profesjonalnych badań spektrum dźwięku: wykrywania zmian w częstotliwościach, ich analizowania i przetwarzania na potrzeby prowadzonych prac. Widmo dźwięku (inaczej widmo akustyczne) dostarcza wartościowych informacji pomiarowych, które mogą być niezbędne podczas dokonywania diagnostyki. Jednocześnie widmo drgań może dostarczać informacji kluczowych dla zastosowania określonych środków ochrony osobistej dla pracowników wykonujących pracę w warunkach, w których spektrum dźwięków może być szkodliwe dla ludzkiego ucha.

Nasze urządzenia analizujące spektrum dźwięku mogą zostać użyte w ramach akustyki i inżynierii dźwiękowej, w branży elektronicznej i telekomunikacyjnej, a także w ramach ochrony środowiska i zdrowia oraz prowadzenia badań naukowych. W każdym wypadku jesteśmy gotowi wyposażyć naszych Klientów w systemy badania spektrum dźwięku w pełni dopasowane do ich potrzeb i zamierzonego sposobu wykorzystania.

Formularz kontaktowy

  Spektrum dźwięku jako zjawisko w przestrzeń pracy

  Spektrum dźwięku, a właściwie widmo akustyczne, to rozkład natężenia składowych dźwięku w zależności od częstotliwości tych składowych. Widma, w tym widmo drgań, uzyskuje się metodami spektroskopii lub jako wynik analizy fourierowskiej przebiegu falowego dźwięku. W naszej pracy w ramach spektrum dźwięku wykorzystujemy urządzenia Brüel & Kjær. Jest to uznana na całym świecie marka, dostarczająca specjalistycznej aparatury pomiarowej, pozwalającej szybko i dokładnie zmierzyć spektrum dźwięku, a ponadto w sposób całkowicie bezpieczny.

  Analizatory widma w diagnostyce urządzeń

  Analiza sygnałów elektrycznych, a także hałasu i widma drgań, jakim podlegają różne urządzenia pracujące w ruchu, możliwa jest za pomocą odpowiednich aparatów. Są to m.in. oscyloskopy czy mierniki drgań. Doskonale sprawdzają się w analizie sygnału uwzględniając ich rozkład czasowy. Jeśli w diagnostyce potrzebne są bardziej szczegółowe dane, dostarczy ich analizator widma. Wykonane za jego pomocą analizy widma drgań pozwalają określić jego przestrzenny rozkład oraz rozpoznać miejsca o zbyt wysokim natężeniu hałasu. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku organizacji stanowisk pracy w wielu zakładach o rozmaitych profilu i branży.

  Cechą szczególną analizatorów widma jest możliwość badania sygnału nie tylko w domenie czasu, ale również w odniesieniu do każdej ze składających się na niego pojedynczych częstotliwości. Obraz wyświetlany na monitorze pozwala na ocenę mocy przy każdej z tych częstotliwości i jest materiałem porównawczym do diagnozowania ewentualnych nieprawidłowości. 

  Spektrum dźwięku w analizie pracy urządzeń i systemów

  Widmo dźwięku jest jedną z najważniejszych wartości, na podstawie których dokonywana jest bardziej szczegółowa diagnostyka. W naszej ofercie posiadamy analizatory wyróżniające się wyjątkową precyzją i dokładnością pracy, zdolne wykryć nawet minimalne zmiany w spektrum dźwięku. Prawidłowo zmierzone i przeanalizowane widmo drgań może dostarczyć ważnych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia pomiarów diagnostycznych.

  Analizatory widma znajdują szerokie zastosowanie w diagnozowaniu sprawności maszyn i urządzeń pracujących w ruchu, a także tych generujących dźwięki i sygnały elektryczne. Znając podstawowe widmo, będące obrazem pracy o standardowych parametrach, można rozpoznać wszelkie niebezpieczne odchylenia i podjąć w porę odpowiednie środki zaradcze. Analizę widma stosuje się szczególnie przy diagnostyce takich urządzeń jak wzmacniacze, oscylatory, miksery, modulatory, detektory i filtry.

  W naszej ofercie znalazły się profesjonalne urządzenia do analizy widma drgań i spektrum dźwięku, wyposażone w nowoczesne technologie oraz dodatkowe udogodnienia. Zapraszamy do zapoznania z pełnym asortymentem, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Chętnie doradzimy w wyborze najlepszego produktu, dopasowanego do Państwa konkretnych potrzeb!