Wzorcowe źródła dźwięku

 • Home
 • Wzorcowe źródła dźwięku

WZORCOWE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU – AKUSTYKA BUDOWLANA

Akustyka budowlana wymaga powtarzalnych i porównywalnych pomiarów. Są do tego potrzebne wzorcowe źródła dźwięku które spełniają wymogi odpowiednich norm np. ISO 140. Brüel & Kjær oferuje kompletny zakres źródeł dźwięku dla pomiarów akustyki budowlanej obejmujący stukacz wzorcowy typ 3207, jednogłośnikowe wszech-kierunkowe źródło OmniSource™ typ 4295 i 12-głośnikowe wszech-kierunkowe źródło dźwięku OmniPower™ typ 4292-L. Wzmacniacz mocy typ 2755 może zasilacz oba źródła tj. OmniPower i OmniSource. Dla źródeł dźwięku są również dostępne opakowania transportowe jak również bezprzewodowe systemy sterowania do użycia z analizatorami przenośnymi typ 2250 lub dwukanałowym typ 2270.

Źródła dźwięku typ 4292-L i 4295 są zaprojektowane do pomiarów dźwięków przenoszonych drogą powietrzną. Stukacz wzorcowy typ 3207 jest zaprojektowany do wytwarzania sygnału wzorcowego w strukturach stałych (pomiar izolacyjności stropów).

Dla większości pomiarów, których przedmiotem jest akustyka budowlana, źródło dźwięku musi emitować dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach, aby uzyskać powtarzalne i wiarygodne wyniki. Dlatego odpowiednie normy dotyczące pomiarów akustyki budowlanej (ISO 140 i ISO 3382) wymagają użycia wszechkierunkowego źródła dźwięku.

Zastosowanie

 • Akustyka budowlana i architektoniczna
 • Pomiar:
  • izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą
  • powietrzną
  • czasu pogłosu
  • poziomu dźwięków o charakterze uderzeniowym

Właściwości

 • Część składowa kompletnego systemu pomiarowego, którego przedmiotem jest akustyka budowlana, opartego na analizatorze akustycznym typ 2250 lub 2270 firmy Brüel & Kjær
 • Dwa wszechkierunkowe źródła dźwięku
 • Stukacz do pomiaru poziomu dźwięków o charakterze uderzeniowym
 • Zdalne sterowanie poprzez kabel lub bezprzewodowe
 • Spełnia szereg norm krajowych i międzynarodowych
 • Zwarta budowa
 • Łatwe do przenoszenia