4295 – OmniSource

  • Home
  • 4295 – OmniSource

Wszech-kierunkowe źródło dźwięku typ 4295 prezentuje nowe rozwiązanie wśród źródeł wszech-kierunkowych. OmniSource jest zoptymalizowane do pomiarów parametrów akustyki pomieszczeń jak czas pogłosu, rozkład dźwięku i przestrzennych krzywych zaniku. Chroniona patentem zasada działania źródła OmniSource używa pojedynczego głośnika o dużej mocy, promieniując dźwięk poprzez stożkowy łącznik z kołowym otworem. Rozmiar otworu oraz kształt źródła OmniSource zostały uważnie zaprojektowane aby emitować dźwięk równomiernie we wszystkich kierunkach. Dlatego OmniSource spełnia krajowe i międzynarodowe normy dla źródeł wszechkierunkowych. Pomimo swojej zwartej budowy i małej wagi źródło OmniSource typ 4295 jest zdolne do emisji mocy 105 dB re 1 pW.

Czytaj więcej: dane techniczne