Młotek modalny

Diagnozowanie poprawności pracy urządzeń w ruchu wymaga stosowania różnorodnych aparatów pomiarowych i czujników rejestrujących dane do późniejszej analizy. Jedną ze stosowanych w diagnostyce metod jest klasyczna analiza modalna. Polega na pomiarach i rejestrowaniu własności dynamicznych obiektów. Niezbędne do pomiarów drgania wywołuje młotek modalny.

Młotek modalny – profesjonalne narzędzie diagnostyczne

Pomiary różnych parametrów drgań, które mogą wpływać na stabilność konstrukcji czy sprawność maszyn zazwyczaj wymagają sztucznego wygenerowania tych drgań, już po wyłączeniu urządzenia z cyklu pracy. Młotek modalny to specjalistyczne narzędzie przystosowane do wzbudzania drgań o niskich i średnich częstotliwościach.

Młotek modalny jest produkowany w wielu odmianach, różniących się takimi parametrami jak: czułość, zakres częstotliwości, zakres amplitud, waga i średnica głowicy. Wzbudnik działa na zasadzie przekazania energii kinetycznej zgromadzonej w jego masie do badanego układu. Młotek modalny wykorzystywany jest w diagnostyce konstrukcji budowlanych takich jak: belki, stropy czy schody.