Wibrodiagnostyka

  • Home
  • Wibrodiagnostyka

Sprawność maszyn i urządzeń uzależniona jest od zachowania standardowych parametrów ich pracy. Zalicza się do nich między innymi poziom generowanych drgań. Szczególnie maszyny pozostające w ruchu, jak silniki czy wentylatory, podatne są na zmiany, w konsekwencji prowadzące do poważnych awarii. Wibrodiagnostyka techniczna pomaga w kontroli ich sprawności.

Wibrodiagnostyka – diagnozowanie stanu technicznego urządzeń

Wibracje bywają niebezpieczne dla maszyn. Prowadzą do osłabiania ich konstrukcji, naruszania podstawy czy luzowania elementów łączących. Wibrodiagnostyka jest stosowaną powszechnie metodą badania takich maszyn pod kątem poziomu i jakości drgań. Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym, możliwe jest uzyskiwanie precyzyjnych wyników. Analiza danych, jakich dostarcza wibriodiagnostyka, umożliwia dynamicznie wyważanie i centrowanie maszyn wirnikowych.

Wibrodiagnostyka pozwala na szybkie wykrywanie nieprawidłowości i eliminowanie zarówno poważnych, kosztownych awarii, katastrof ekologicznych, jak i zagrożeń, jakie czekają na pracowników obsługi.