4204 – Wzorcowe źródło mocy akustycznej

 • Home
 • 4204 – Wzorcowe źródło mocy akustycznej

co to jest źródło dźwiękuCo to jest źródło dźwięku?

Moc dźwięku to całkowita moc fali akustycznej emitowanej przez określone źródło. Wzorcowe źródło dźwięku znajduje zastosowanie w pomiarach wyznaczania mocy dźwięku zgodnie ze ściśle określonymi normami ISO. Co to jest źródło dźwięku wzorcowe? Urządzenie typu 4204 jest kalibrowanym źródłem mocy akustycznej z dobrze zdefiniowanymi charakterystykami pracy i przewidywalnym działaniem. Ma mocną i zwartą budowę. Wytrzymała konstrukcja zapewnia doskonałe działanie w różnych warunkach wyznaczania mocy dźwięku. Jest również stabilne i dla tego jest odpowiednie zarówno do użycia w warunkach terenowych jak i w laboratorium. Dla większości pomiarów, źródło dźwięku musi emitować moc dźwięku w sposób równomierny we wszystkich kierunkach, by uzyskać wiarygodne wyniki. Budowa wzorcowego źródła dźwięku typu 4204 zapewnia jednolitą moc dźwięku o długotrwałej stabilności.

Zastosowanie

 • Metoda porównawcza dla określenia mocy akustycznej źródeł zgodnie z ISO 3741
 • Metody substytucji i Juxtaposition do określenia mocy akustycznej źródeł hałasu zgodnie z ISO 3747
 • Pomiary pochłaniania dźwięku
 • Pomiary izolacyjności dźwięku

Właściwości

 • Spełnia wymogi ISO 3741, ISO 3747 i ISO 6926 dla kalibrowanych źródeł mocy akustycznej
 • Zakres częstotliwości od 100Hz do 20 kHz
 • Wyjściowa moc akustyczna 91 dB re 1 pW (z korekcją A, częstotliwość zasilania 50 Hz) i  95 dB re 1 pW (z korekcją A, częstotliwość zasilania 60 Hz)
 • Zakres temperatur pracy –10°C to + 50°C
 • Praca przy częstotliwości zasilania 50 i 60 Hz
 • Długookresowa stabilność
 • Dostarczana indywidualna karta kalibracyjna
 • Zwarta i mocna budowa
 • Wyposażone w siatkę ochronną
 • Źródło typ 4204 jest zamierzone do użycia jako źródło referencyjne do określenia wyjściowej mocy akustycznej sprzętu poprzez różne metody porównawcze włącznie z metodą opisaną w normie ISO 3741, i poprzez metody badawcze opisane w ISO 3747. Jest ono również użyteczne w obszarze akustyki budowlanej do określania pochłaniania dźwięku i izolacyjności akustycznej pomieszczenia.
 • Wzorcowe źródło dźwięku składa się zasadniczo ze specjalnie zaprojektowanego wentylatora odśrodkowego napędzanego przez silnik asynchroniczny o dużej mocy. Silnik posiada wirnik typu zewnętrznego i dzięki wysokiemu momentowi bezwładności posiada niezwykle stała prędkość obrotową. Silnik jest zamontowany na podstawie z odlewu aluminiowego ukształtowanej w taki sposób aby zminimalizować odbicia. Cały zespół silnika i wentylatora są zamontowane w cylindrycznej siatce ochronnej wyposażonej w dwa uchwyty transportowe.

Czytaj więcej: dane techniczne