4295 – OmniSource z adapterem Volume Velocity 4299

 • Home
 • 4295 – OmniSource z adapterem Volume Velocity 4299

Źródło dźwięku OmniSource typ 4295 obejmuje zakres częstotliwości pomiarowych odpowiedni dla pomiaru hałasu pojazdów tj. Od 50 Hz do 6,3 kHz.

Zastosowanie

 • Pomiar objętościowej prędkości akustycznej
 • Pomiar funkcji wzajemnych przenoszenia dźwięku (P/F) i akustycznych funkcji przejścia (P/Q)
 • Analiza udziałów ścieżek przenoszenia dźwięku drogą powietrzną i w strukturach stałych

Właściwości

 • Szerokopasmowa, wszech-kierunkowa emisja dźwięku dla oszacowania zjawisk powstałych w strukturach stałych oraz w powietrzu
 • Dokładny pomiar w warunkach rzeczywistych wyjściowej prędkości objętościowej za pomocą dobranej fazowo pary mikrofonów
 • Wysokie poziomy wyjściowe dla pomiaru w pojazdach z wysoką stratą przenoszenia
 • Pomiar funkcji przejścia dla źródeł w pojeździe (silnik, wydech, pobór powietrza itp..) z użyciem 3-metrowej rury wydłużającej UA-1684

OmniSource pokrywa najważniejszy dla przemysłu samochodowego zakres częstotliwości tj, od 50 Hz do około 6 kHz. Źródła prędkości objętościowej są używane jako “wzbudniki akustyczne” aby mierzyć akustyczne funkcje przejścia zwykle w połączeniu z analizą udziałów źródeł (np. analiza ścieżek przenoszenia). Pomiary funkcji przejścia wymagają dokładnych pomiarów zastosowanego sygnału pobudzającego.

Dlatego na wyjściu sygnału akustycznego ze źródła OmniSource musi być dodany adapter prędkości objętościowej typ 4299 aby mierzyć prędkość objętościową – tak jak jest wymagany przetwornik siły na wzbudniku Dy jest on używany do pomiaru funkcji przejścia. Adapter zawiera dwa dopasowane fazowo mikrofony które mogą mierzyć:

 • Prędkość objętościową na wyjściu
 • Funkcje odpowiedzi częstotliwościowej (FRF) z prędkości objętościowej jako zestaw zmierzonych odpowiedzi (zwykle poziom ciśnienia akustycznego i/lub prędkość drgań)

Główne mocne punkty nowego źródła prędkości objętościowej to:

 • Pokrywa cały zakres najbardziej interesujących częstotliwości
 • Bardzo dokładny pomiar wyjściowej prędkości objętościowej również przy zmiennych warunkach obciążenia (np. w zamkniętych przestrzeniach)
 • Wysoki stopień wszech-kierunkowości dla szerokiego zakresu częstotliwości