2250 – przenośny jednokanałowy analizator poziomu dźwięku klasy 1

 • Home
 • 2250 – przenośny jednokanałowy analizator poziomu dźwięku klasy 1
 • Spełnia wymogi norm: IEC 61672-1(2002 – 05) klasa 1, IEC 60651(1979) ze zmianą 1 (1993 – 02) oraz 2 (2000 – 10) typ 1, IEC 60804 (2000 – 10) typ 1.
 • Menu przyrządu i system pomocy kontekstowej w języku polskim (możliwość przełączenia na inne wersje językowe).
 • Podstawowa wersja przyrządu typ 2250-A zawiera moduł programowy miernika poziomu dźwięku typ BZ-7222 umożliwiający pomiary szerokopasmowe (między innym: LAeq, LCpeak, Lmin. Lmax, LAE, E, Lep,d, Dose%).
 • Dwa niezależne, pracujące równolegle detektory pomiarowe.
 • Charakterystyki korekcji częstotliwościowej A, B, C, Z.
 • Stałe czasowe F, S, I.
 • Napięcie polaryzacji mikrofonu 0 lub 200 V.
 • Zakres częstotliwości pomiarowych 3 Hz – 20 kHz ze standardowym wstępnie spolaryzowanym mikrofonem pola swobodnego ½” typ 4189 o czułości 50 mV/Pa.
 • Zakres dynamiczny 120 dB.
 • Całkowity poziom szumów własnych analizatora: 16,6 dB(A).
 • Zakres pomiarowy: 16,6 – 140,0 dB (A); 42,3 – 142,7 dB (C) wartość szczytowa.
 • Opcja pomiaru z mikrofonem nisko-szumowym typ 4955 (poziom szumów 6,5 dB(A)).
 • Kolorowy ekran dotykowy. Sterowanie poprzez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne.
 • Interfejsy: USB, LAN, łączność bezprzewodowa po podłączeniu modemu np. przez USB.
 • Zapis wyników w pamięci wewnętrznej (512 MB), na 2 kartach SD/SDHC lub na zewnętrznej pamięci USB.
 • Zapis parametrów pogodowych i współrzędnych miejsca pomiaru (wymaga podłączenia stacji pogodowej i modułu GPS).
 • Wprowadzanie znaczników, komentarzy tekstowych i głosowych do pomiarów bezpośrednio w mierniku.
 • Zasilanie: bateria Li-Ion (> 8 godzin ciągłej pracy przy pełnym podświetleniu wyświetlacza).
 • Zatwierdzenie typu GUM dla całego toru pomiarowego włącznie z przedłużającym kablem mikrofonowym (długość 10 i 50 m), osłoną wszech-pogodową typ UA-1404 lub mikrofonem wszech-pogodowym typ 4952.
 • Standardowa zawartość dostawy: analizator 2250 z mikrofonem 4189 i przedwzmacniaczem mikrofonowym ZC-0032, podstawowy pakiet oprogramowania BZ-5503 do instalacji na komputerze, plecak transportowy, zasilacz sieciowy, osłona przeciwwietrzna, kabel USB, akcesoria pomocnicze.
 • Pakiet oprogramowania typ BZ-5503 umożliwia sterowanie analizatorem 2250 z poziomu komputera, przesył wyników pomiarów, ustawianie miernika, instalację licencji, eksport wyników pomiaru do Microsoft Excel.

Dostępne opcje programowe do analizatora typ 2250:

 • BZ-7223: analiza częstotliwościowa w czasie rzeczywistym z użyciem filtrów 1/1 lub 1/3-oktawy.
 • BZ-7224: historia czasowa podstawowa. Rejestracja parametrów szerokopasmowych w funkcji czasu lub widma w funkcji czasu (wymaga BZ-7223).
 • BZ-7225: historia czasowa zaawansowana. Umożliwia dodatkowo: wyzwalanie czasowe dla zapisu plików dźwiękowych, tworzenie okresowych raportów, obliczanie parametrów dla map hałasu (Lden, Lday, Levening, Lnight).
 • BZ-7226: rejestracja plików dźwiękowych (format WAVE) w celu identyfikacji źródeł hałasu i ich analizy. Wyzwalana ręcznie lub automatycznie poprzez poziom (we współpracy z BZ-7224 lub BZ-7225).
 • BZ-7227: pomiar czasu pogłosu
 • BZ-7228: jednokanałowa akustyka budowlana. Oprócz typowych parametrów związanych z akustyką pomieszczeń (zawiera czas pogłosu) umożliwia również pomiar izolacyjności przegród akustycznych (wymaga przestawiania mikrofonu pomiędzy pomieszczeniem źródłowym i odbiorczym)
 • BZ-7230: analiza FFT (do 6400 linii) w dziedzinie dźwięku lub drgań (po podłączeniu akcelerometru).Możliwy pomiar poziomu drgań wyzwalany prędkością obrotową (laserowa sonda tachometryczna typ 2981 podłączana wraz z akcelerometrem do dolnego panelu przyłączy). Zawiera szablony z oknami tolerancji dla celów kontroli jakości.
 • BZ-7231: opcja programowa oszacowania tonalności

Oprogramowanie komputerowe do analizy wyników pomiarów przesłanych z 2250:

 • Measurement Partner Suite typ BZ-5503-A-012: moduł programowy analizy historii czasowej (subskrypcja na 12 miesięcy, możliwość przedłużania na bazie rocznej).
 • Measurement Partner Suite typ BZ-5503-B-012: moduł programowy analizy widmowej(subskrypcja na 12 miesięcy, możliwość przedłużania na bazie rocznej).
 • Noise Explorer typ 7815 (przeglądanie wyników i raportowanie).
 • Noise Evaluator typ 7820 (przeglądanie i przetwarzanie wyników, raportowanie).
 • Protector typ 7825 (przeglądanie wyników, raportowanie, obliczanie dawek hałasu).
 • Qualifier typ 7830 (przeglądanie i przetwarzanie wyników, raportowanie ze szczególnym uwzględnieniem parametrów akustyki budowlanej). Dostępna uproszczona wersja programu Qualifier Light typ 7831.
 • Pakiety oprogramowania 7815, 7820, 7825, 7830, 7831 chronione kluczem sprzętowym USB i licencją bezterminową.
 • Bezpośredni transfer wyników pomiarów z analizatora 2250 do komputera jest możliwy tylko za pośrednictwem bezpłatnego podstawowego pakietu oprogramowania BZ-5503 lub licencjonowanego, płatnego oprogramowania do analizy BZ-5503-A-012 / BZ-5503-B-012.
 • Przetwarzanie wyników pomiaru za pośrednictwem jednego z pakietów oprogramowania 7815, 7820, 7825, 7830, 7831 wymaga wcześniejszego przesłania wyników do komputera przez użycie bezpłatnego oprogramowania typ BZ-5503 (w zakresie dostawy) i eksportu wyników do formatów związanych z przytoczonymi typami oprogramowania.