Metoda natężenia dźwięku

  • Home
  • Metoda natężenia dźwięku

Analizator akustyczny typ 2270 z sondą natężenia dźwięku

Barwna mapa konturowa 2D i 3D sporządzona w oprogramowaniu typ 7752

Natężenie dźwięku jest wszechstronnym narzędziem do pomiaru amplitudy i kierunku energii w polu akustycznym. Technika umożliwiająca pomiar natężenia dźwięku jest stosowana w wielu dziedzinach do określenia mocy akustycznej, pochłaniania dźwięku czy przenoszenia dźwięku. Dlatego miernik natężenia dźwięku to urządzenie w rozmaitych branżach.

Natężenie dźwięku jest miarą ilości energii akustycznej przepływającej przez jednostkę pola powierzchni. Poprzez zsumowanie tej ilości dla całej powierzchni obejmującej badany obiekt, można obliczyć moc akustyczną obiektu. Można tego dokonać niezależnie od poziomu hałasu tła co pozwala na pomiary mocy akustycznej w dowolnym miejscu. Inną zaletą, jaką ma pomiar natężenia dźwięku jest możliwość określenia kierunkowości dźwięku i szybkie zlokalizowanie krytycznych punktów dla hałasu. Pomiar natężenia hałasu jest zatem bardzo precyzyjny – oprogramowanie do mapowania pozwala na sporządzenie barwnej mapy konturowej jego poziomu, co ułatwia intuicyjną dokumentację problemów hałasowych.

Pomiar natężenia dźwięku najczęściej wykonywany jest w celu określenia mocy akustycznej urządzeń i lokalizacji źródeł dźwięku.

Natężenie dźwięku – informacje podstawowe

Natężenie dźwięku (Sound intensity) jest definiowane jako ilość energii akustycznej przepływającej przez jednostkę pola powierzchni. Jednostka natężenia dźwięku to W/m2. Taka miara natężenia dźwięku jest stosowana powszechnie na całym świecie.

Energia akustyczna jest zwykle nazywana mocą akustyczną (sound power) – mierzona w [Wat] – i określana jako wielkość, z którą dźwięk jest promieniowany przez źródło w powietrzu. Ciśnienie akustyczne (sound pressure) – mierzone w [Pa] – jest określane jako zmienne ciśnienie nałożone na ciśnienie statyczne przez obecność dźwięku.

Natężenie dźwięku jest obliczane na podstawie poziomu ciśnienia akustycznego oraz prędkości cząsteczek. Podczas gdy ciśnienie akustyczne można łatwo zmierzyć w sposób bezpośredni to prędkość cząsteczek jest zwykle określana z użyciem metody różnic skończonych. Dlatego też miernik natężenia dźwięku korzysta z dwóch dopasowanych fazowo mikrofonów skierowanych membranami do siebie i zainstalowanych w odpowiedniej odległości od siebie. Odległość mikrofonów od siebie decyduje o zakresie częstotliwości pomiarowych.

Dane techniczne: Natężenie dźwięku z 2270