9721 – system kalibracji wtórnej mikrofonów

  • Home
  • 9721 – system kalibracji wtórnej mikrofonów
  • Obszar zastosowań: laboratoria świadczące usługi kalibracji mikrofonów, laboratoria dużych firm produkcyjnych
  • Typ kalibrowanych mikrofonów: mikrofony pomiarowe i laboratoryjne włącznie z mikrofonami spełniającymi normy  IEC 61094-4 (wzorce robocze) i IEC 61094-1(wzorce laboratoryjne)
  • Procedura kalibracji: według IEC 61094-5, IEC 61094-6
  • Opcja rozbudowy systemu: kalibracja porównawcza dla odpowiedzi fazowej (wymaga oprogramowania WT-9651 i sprzęgacza WA-1544 lub WA-1545)