LDS V8900 – Nowa klasa chłodzonych powietrzem wbudników drgań

  • Home
  • LDS V8900 – Nowa klasa chłodzonych powietrzem wbudników drgań

Elektrodynamiczny wzbudnik drgań typ V8900 umożliwia prowadzenie badań trwałościowych produktów w dużym zakresie parametrów przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

 

LDS V8900

 

Podstawowe parametry techniczne wzbudnika:

  • siła wytwarzana przez wzbudnik do 80 kN (sinus)
  • zakres częstotliwości testów do 3 kHz
  • wartość przemieszczenia dla testów o charaketrze udarowym do 101,6 mm (4”)
  • moment skrętny do 3 kNm zmniejszajacy potrzebę użycia stołów roboczych z prowadnicami
  • chłodzenie powietrzem zmniejszające koszty eksploatacji

 

V8900 – Zakres parametrów pracy

 

Pobierz dane techniczne