5309 – system kalibracji pierwotnej akcelerometrów

  • Home
  • 5309 – system kalibracji pierwotnej akcelerometrów
  • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
  • Procedura kalibracji: według IEC 61094-2
  • Oprogramowanie typ 5309 do kalibracji pierwotnej z użyciem interferometru laserowego