9699 – system kalibracji pierwotnej mikrofonów

  • Home
  • 9699 – system kalibracji pierwotnej mikrofonów
  • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
  • Procedura kalibracji: według IEC 61094-2