3629 – system kalibracji przetworników drgań.

  • Home
  • 3629 – system kalibracji przetworników drgań.
  • Metoda kalibracji: porównawcza według ISO-16063-21
  • Zakres częstotliwości: 0,1 Hz do 25,0 kHz (opcjonalnie 100 kHz) zależnie od wzbudnika oraz wzorca
  • Typy kalibrowanych przetworników: ładunkowe, napięciowe, piezorezystancyjne, o zmiennej pojemności, serwo, elektrodynamiczne
  • Metoda kalibracji pierwotnej: według ISO 16063-11 metoda 3 z użyciem interferometru laserowego (wymaga oprogramowania 5309)
  • Typowa dokładność kalibracji: 3 – 2000 Hz : 0,6%; 2 – 5 kHz : 0,9%; 5 – 7 kHz : 1,1%; 7 – 10 kHz : 1,6%
  • Oprogramowanie sterujące: oprogramowanie kalibracji przetworników drgań typ 5308
  • Informacje dodatkowe: system operacyjny komputera Windows oraz MS Office