2250-W / 2270-W – przenośny analizator drgań (pomiar drgań w jednej osi)

 • Home
 • 2250-W / 2270-W – przenośny analizator drgań (pomiar drgań w jednej osi)

Pomiary drgań

 • Analizator drgań zbudowany w oparciu o analizator akustyczny jednokanałowy typ 2250 lub dwukanałowy typ 2270.
 • Pomiar drgań lub dźwięku (opcja).
 • Menu przyrządu i system pomocy kontekstowej w języku polskim (możliwość przełączenia na inne wersje językowe).
 • Kolorowy ekran dotykowy. Sterowanie poprzez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne.
 • Interfejsy: USB, LAN, łączność bezprzewodowa po podłączeniu modemu np. przez USB.
 • Zapis wyników w pamięci wewnętrznej (512 MB), na 2 kartach pamięci SD/SDHC lub na zewnętrznej pamięci USB.
 • Wprowadzanie znaczników, komentarzy tekstowych i głosowych do pomiarów bezpośrednio w mierniku.
 • Zasilanie: bateria Li-Ion (>8 godzin ciągłej pracy przy pełnym podświetleniu wyświetlacza).
 • Podstawowa wersja analizatora drgań typ 2250-W zawiera moduł programowy pomiarów szerokopasmowych BZ-7222
 • Moduł programowy analizy FFT typ BZ-7230 (do 6400 linii) w dziedzinie drgań lub dźwięku (OPCJA DODATKOWA)
 • Rozszerzony moduł programowy pomiaru drgań i pomiarów w niskich częstotliwościach BZ-7234 (OPCJA DODATKOWA)
 • Możliwy równoczesny pomiar poziomu drgań oraz prędkości obrotowej za pomocą laserowej sondy tachometrycznej typ 2981 (podłączana wraz z akcelerometrem do dolnego panelu złączy).
 • Zakres dynamiczny 120 dB.
 • Częstotliwość próbkowania: od 51.2 kHz w dół.
 • Zakres częstotliwości analizy FFT: 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz.
 • Ilość linii analizy FFT: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.
 • Widmo:uśrednione lub maksymalne.
 • Wstępna korekcja: Z (brak), A, B lub C.
 • Uśrednianie wykładnicze lub liniowe.
 • Sterowanie pomiarem: ręczne, poprzez programatory czasowe, przez wyzwalanie zewnętrzne np. poziomem napięcia.
 • Równoczesne wyświetlanie dwóch widm z których jedno może być zapisane jako widmo odniesienia.
 • Skalowanie:RMS, Peak, Peak-to-Peak, Power, PSD, ESD.
 • Osie: logarytmiczna lub liniowa oś Y, logarytmiczna lub liniowa oś X.
 • Wyświetlane jednostki drgań: przyspieszenie, prędkość, przemieszczenie w dB lub jednostkach fizycznych układu SI (m/s2, m/s, m) lub jednostkach US/UK (g, m/s, Mil)
 • Typy kursorów do wyboru: Główny, Delta, Symetryczny Delta, Harmoniczny (identyfikuje częstotliwość główną i jej składowe harmoniczne w widmie oraz oblicza całkowite zniekształcenia harmoniczne THD), Odniesienia.
 • Możliwość ustawienia do 10 okien tolerancji w szablonie pomiarowym (dolna i górna częstotliwość, dolny i górny poziom amplitudy dla okna)
 • Sprawdzanie wartości pojedynczych parametrów np. LAF, LAeq lub sumy amplitud linii FFT objętych zakresem okna w odniesieniu do zadanych limitów okna tolerancji.
 • Sygnalizacja na wyświetlaczu przekroczenia limitów okna tolerancji.
 • Przy przekroczeniu limitów okna tolerancji jest możliwe automatyczne rozpoczęcie rejestracji sygnału w formacie WAVE (wymagana licencja modułu programowego rejestracji plików dźwiękowych typ BZ-7226). Dodatkowo na gniazdo wyjściowe może zostać wysłany sygnał napięciowy.
 • 2250-W nie zawierają akcelerometru i kabla połączeniowego akcelerometru. Należy je zamówić dodatkowo.
 • Proponowane akcelerometry: napięciowe 4533-B, 4534-B, 8324, 8341, 4397-A lub ładunkowe np. 8324 (za pośrednictwem konwertera 2647-D).
 • Pakiet oprogramowania typ BZ-5503 umożliwia sterowanie analizatorem 2250-W z poziomu komputera, przesył wyników pomiarów, ustawianie miernika, instalację licencji, eksport wyników pomiaru do Microsoft Excel.

[soliloquy slug=”2250-w”]
2250-W – Jednokanałowy analizator drgań

Dostępne zestawy analizatora drgań:

 • 2250-W: Jednokanałowy analizator drgań (pomiary szerokopasmowe). Nie zawiera akcelerometru. Analiza FFT (BZ-7230) i rozszerzony pomiar drgań (BZ-7234) dostępne jako dodatkowa płatna opcja.
 • 2270-W: dwukanałowy analizator drgań (pomiary szerokopasmowe). Nie zawiera akcelerometru. Analiza FFT (BZ-7230) i rozszerzony pomiar drgań (BZ-7234) dostępne jako dodatkowa płatna opcja.

Oprogramowanie komputerowe do analizy wyników pomiarów przesłanych z 2250-W / 2270-W:

 • Measurement Partner Suite typ BZ-5503-B-012: moduł programowy analizy widmowej(subskrypcja na 12 miesięcy, możliwość przedłużania na bazie rocznej).
 • Noise Explorer typ 7815 (przeglądanie wyników i raportowanie).
 • Noise Evaluator typ 7820 (przeglądanie i przetwarzanie wyników, raportowanie).
 • Pakiety oprogramowania 7815, 7820 chronione kluczem sprzętowym USB i licencją bezterminową.
 • Bezpośredni transfer wyników pomiarów z analizatora do komputera jest możliwy tylko za pośrednictwem bezpłatnego podstawowego pakietu oprogramowania BZ-5503 lub licencjonowanego, płatnego oprogramowania do analizy BZ-5503-B-012.
 • Przetwarzanie wyników pomiaru za pośrednictwem jednego z pakietów oprogramowania 7815, 7820 wymaga wcześniejszego przesłania wyników do komputera przez użycie bezpłatnego oprogramowania typ BZ-5503 (w zakresie dostawy) i eksportu wyników do formatów związanych z przytoczonymi typami oprogramowania.

Zobacz porównanie analizatorów drgań 2250-W i 2270-W