5311 – system kalibracji wtórnej akcelerometrów (wysoki poziom udaru)

  • Home
  • 5311 – system kalibracji wtórnej akcelerometrów (wysoki poziom udaru)
  • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
  • Procedura kalibracji: według ISO 16063-22
  • Oprogramowanie typ 5311 do kalibracji porównawczej przy obciążeniu udarowym o dużej wartości (10 – 100 kg, Hopkinson bar)