5310 – system kalibracji wtórnej akcelerometrów (obciążenie udarowe)

  • Home
  • 5310 – system kalibracji wtórnej akcelerometrów (obciążenie udarowe)
  • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
  • Procedura kalibracji: według ISO 16063-22
  • Oprogramowanie typ 5310 do kalibracji porównawczej przy obciążeniu udarowym