7798 – Source Path Contribution

 • Home
 • 7798 – Source Path Contribution

Metoda Source Path Contribution typ 7798 (SPC) umożliwia zrozumienie jak dźwięk i drgania są przenoszone przez strukturę oraz powietrze. Przy pomocy analizy w dziedzinie czasu (PULSE Insight time-domain) oraz technologii odtwarzania można odsłuchiwać składniki dźwięku oraz tworzyć wirtualne prototypy.

7798
Analiza widmowa siły źródeł, ścieżek, udziałów oraz zsumowanych udziałów

Ponieważ metoda wymaga pomiaru siły sygnałów wymuszających oraz odpowiedzi obiektu badanego na wymuszenia są stosowane różne wymuszenia.

Dla metody SPC w dziedzinie drgań może to być młotek modalny lub wzbudnik modalny.

Dla metody SPC w dziedzinie dźwięku źródło typ 4295 z adapterem typ 4299

Dalsze informacje:  dane techniczne

Obszar zastosowań

 • Zrozumienie jakie są główne źródła dźwięku i drgań odbierane w miejscu kierowcy lub innej pozycji odbiorcy
 • Zrozumienie dróg jakimi dźwięk i drgania podróżują od źródła do odbiornika
 • Analiza ścieżek przenoszenia dźwięku w powietrzu i w strukturze
 • Wykonanie standardowej analizy udziału ścieżki źródła (funkcje przejścia i warunki robocze) dla silnika, mechanizmu napędu
 • Analiza całej linii napędu, hałasu drogowego i wirtualnie każdej sytuacji źródło-ścieżka-odbiornik
 • Określenie rankingu udziałów w dziedzinie częstotliwości, rzędów lub czasu
 • Ustawienie celu z aplikacjami scenariuszy „co jeśli”
 • Wirtualne prototypowanie i modelowanie hybrydowe, łącząc dane testowe z danymi CAE lub danymi docelowymi
 • Oszacowanie alternatyw projektowych i ich wpływu na kierowcę lub inne odbiorniki
 • Analiza udziałów w połączeniu z symulatorem NVH Hottinger Brüel & Kjær
 • Odsłuchiwanie i modyfikowanie udziałów

Podstawowe cechy

 • Obliczenia w dziedzinie czasu i częstotliwości  dla metod mount stiffness, impedance matrix i source-substitution
 • Intuicyjne odtwarzanie i analiza wyników Time Domain SPC z użyciem modułu PULSE Insight lub symulatora NVH Desktop
 • Analiza udziałów ścieżek struktury (mount stiffness i impedance matrix)
 • Metody substytucji źródeł powietrznych
 • Metoda Multiple Coherence (używana np. do szybkiego badania hałasu drogowego) bez potrzeby określania funkcji przenoszenia
 • Otwarta struktura danych – łatwe wykonanie danych z wirtualnego testu, pomiaru lub oprogramowania CAE poprzez pliki formatu UFF/UNV i inne
 • Zarządzanie źródłami, ścieżkami i odbiornikami w modelu strukturalnym
 • Narzędzie Matrix Inversion z mocnymi algorytmami inwersji dla określenia sił i mocy źródeł gdy są używane metody Impedance Matrix i Source Substitution
 • Wstępnie skonfigurowane szablony pomiarowe SPC dla łatwiejszych procesów pomiarowych
 • Eksport danych czasowych do późniejszej analizy takiej jak analiza rzędów z użyciem  PULSE Reflex™ lub PULSE LabShop