4226 – wieloczęstotliwościowy kalibrator akustyczny klasy 1 i LS

  • Home
  • 4226 – wieloczęstotliwościowy kalibrator akustyczny klasy 1 i LS
  • Spełnia wymogi normy EN/IEC 60942 (1998)
  • Poziomy kalibracji (SPL): 94 dB, 104 dB, 114 dB
  • Częstotliwości kalibracji: częstotliwości środkowe filtrów oktawowych od 31,5 Hz do 16 kHz oraz dodatkowo 12,5 kHz
  • Dokładność kalibracji ± 0,2 dB dla 94 dB
  • Średnica kalibrowanych mikrofonów: 1/2” i 1/4”