9718 – system kalibracji pierwotnej hydrofonów

  • Home
  • 9718 – system kalibracji pierwotnej hydrofonów
  • Obszar zastosowań: narodowe instytuty metrologiczne i zaawansowane laboratoria
  • Procedura kalibracji: według IEC 60565 (w zbiorniku wody dla warunków pola swobodnego)
  • Opcja kalibracji kierunkowej hydrofonów (wymaga dodatkowo stolika obrotowego 9640)